Nuestra tienda web utiliza cookies para ofrecer una mejor experiencia de usuario y te recomendamos aceptar su uso para disfrutar plenamente de tu navegación.

cancel
Cesta
0
Favoritos
Comparador

Declaració d’Accessibilitat

 

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.Enlace extern al portal. S’obre en una pestaña nova., sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La directiva Europea es basa en la norma EN 301 549 “Requisitos d’accessibilitat de productes i serveis TIC” i aquesta, a la seva vegada, és una adaptació de les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG 2.1) del W3C.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica als següents llocs web:

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indica a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es reconeix a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018 de 7 de setembre

  En algunes de les pàgines podrien existir els següents criteris no complits relacionats amb la norma EN 301 549 “Requisitos d’accessibilitat de productes i serveis TIC” i aquesta, una vegada, és una adaptació de les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG). 2.1) (criteris especificats entre parentesis)

  • HTML s’utilitza per al format al contingut [Requisit número (9.1.3.1) Información i les seves relacions de EN 301549]
  • Baix contrast entre text i fons [requisito número (9.1.4.3) Contraste mínim de EN 301549].
  • Enlace vacío [requisito número (9.2.4.4) propòsit d’enllaç (en el seu context) de EN 301549].
 2. Càrrega desproporcionada

  • No aplica
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

  • Formats d’arxiu de ofimàtica publicats abans de l’entrada en vigor d’aquest real decret, 20 de setembre de 2018, sempre i quan no es necessiti per a tarees administratives activas, com per exemple un manual d’ajuda o formulari per iniciar un procediment.

  • Contingut multimèdia de base temporal pregrabat publicat abans de l’entrada en vigor d’aquest real decret.

  • Serveis de mapes i cartografia en línia, sempre i quan la informació essencial es proporciona de manera accessible digitalment en el cas de mapes destinats a fines de navegació.

  • Continguts de tercers que no estiguin sota el control del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Preparació de la presentació declaració d’accessibilitat

La present declaració ha estat preparada el 14/06/2022.

El mètode empleat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 14/06/2022.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la  Unitat de Calitat, Seguretat, Auditoria i Innovació de la Subdirecció General de Tecnologia de la Informació i Comunicacions de la Subsecretaria del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions .

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació reconegut a l’article 13 del RD 1112/2018 es pot iniciar a través del següent enllaç: Procediment de Reclamación d’Accessibilitat WebEnlace extern al portal. S’obre en una pestaña nova.

Contingut opcional

S’estableix com a objectiu assolir el compliment de tots els requisits de nivell A i AA de la WCAG 2.1 junt a certs requisits de nivell AAA considerats rellevants per a la millora de l’experiència d’ús del portal per part del ciutadà.